• Διευθυνση: Λ.Βουλιαγμένης 604 Γ,
    ΤΚ 16777, Ελληνικό, Αθήνα

  • Τηλεφωνα: 215 215 1821
    Email: info@victorynet.gr

Ο «ΕΡΜΗΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» αποτελεί την απάντηση των ελεύθερων επαγγελματιών & ιδιωτικών υπαλλήλων στην προσπάθεια τους να καλύψουν ακόμα και τις πιο εξειδικευμένες ασφαλιστικές τους ανάγκες αξιόπιστα, με πληρότητα καλύψεων & προσιτό κόστος. Για τον παραπάνω λόγο, σε μια περίοδο ανασφάλειας, η ασφάλεια αποτελεί πρωταρχική αξία για κάθε επαγγελματία…

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί, πέρα από οικονομικές μονάδες που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη του ασφαλιστικού θεσμού, αποτελούν και κοινωνικές οντότητες μέσα από τις οποίες εξυπηρετούνται οι ιδιαίτερες επιτηδεύσεις & ανάγκες των μελών τους. Μέχρι σήμερα ο βαθμός διείσδυσης της ιδιωτικής ασφάλισης στην κοινωνική αυτή ομάδα – παρόλο τις ασφαλιστικές ανάγκες που έχει – είναι πολύ χαμηλός.

‘‘Για εμάς η ασφάλεια είναι πράξη ευθύνης’’

 

ΕΡΜΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Φ.Δ.Χ