• Διευθυνση: Κορυτσάς 1, ΤΚ 16451,
  Αργυρούπολη, Αττικής

 • Τηλεφωνα: 215 215 1821
  Email: info@victorynet.gr

Στα πακέτα καλύπτονται τα ακόλουθα οχήματα:

 • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
 • ΕΙΧ
 • ΦΙΧ/ΑΓΡΟΤΙΚΟ έως 3,5 τόνους,  με μονούς τροχούς πίσω, ύψους μέχρι 3 μέτρα και απόστασης αξόνων μέχρι 3,5 μέτρα.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ EUROP ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

 • Επί τόπου επισκευή.
 • Ρυμούλκηση στον τόπο επιθυμίας του ασφαλιζόμενου ανεξαρτήτως έδρας πελάτη.
 • Ρυμούλκηση λόγω έλλειψης καυσίμου.
 • Ρυμούλκηση λόγω φθοράς ή απώλειας κλειδιών ( εφόσον είναι  εφικτή ) .
 • Ταξιδιωτική Βοήθεια (μετακίνηση επιβατών, διαμονή σε ξενοδοχείο, χρήση ταξί).
 • Αντικατάσταση ελαστικού (στο ετήσιο  χρήση της αποζημίωσης για αλλαγή ελαστικού έως 2 φορές και έως 200€.Στο εξάμηνο χρήση 1 φορά και έως 100€).
 • Αντικατάσταση αυτοκινήτου (Στο ετήσιο χρήση έως 2 φορές και στο εξάμηνο 1 φορά).

 

EUROP ASSISTANCE – ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ
EUROP ASSISTANCE – ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ FULLPACK