• Διευθυνση: Κορυτσάς 1, ΤΚ 16451,
    Αργυρούπολη, Αττικής

  • Τηλεφωνα: 215 215 1821
    Email: info@victorynet.gr

Αν κάποιος πελάτης κάνει χρήση της υπηρεσίας VICTORY ASSISTANCE EMERGENCY, τι χρεώνεται για την παροχή οδικής βοήθειας;
Πώς μπορεί κάποιος πελάτης να εξυπηρετηθεί όταν έχει λήξει το συμβόλαιό του ή όταν δεν έχει συμβόλαιο οδικής βοήθειας και βρίσκεται σε κατάσταση επείγουσας ανάγκης;
Γιατί έχει χρεωθεί ένα συμβόλαιο ενώ δεν έχει γίνει η εκτύπωσή του;
Ποιο είναι το χρονικό περιθώριο ανανέωσης ενός συμβολαίου από την ημερομηνία λήξης του;
Ποια είναι η διαδικασία ανανέωσης των συμβολαίων;
Ποια είναι η διαδικασία ακύρωσης των συμβολαίων;
Ποια είναι η διαδικασία διόρθωσης επωνυμίας ή ονόματος;
Ποια είναι η διαδικασία διόρθωσης του αριθμού κυκλοφορίας;
Υπάρχει δυνατότητα προβολής συγκεκριμένων συμβολαίων, τα οποία αντιστοιχούν π.χ. σε κάποιο συγκεκριμένο μήνα παραγωγής;
Μπορούν τα συμβόλαια να προσαρμοστούν στις ημερομηνίες των συμβολαίων ασφάλειας αυτοκινήτου;
Μπορούν να δημιουργηθούν συμβόλαια με διάρκεια διαφορετική από εξάμηνη ή ετήσια, και με τι διάρκεια ανανεώνονται τα εν λόγω συμβόλαια;
Γιατί δίνοντας εντολή για εκτύπωση, δεν ενφανίζεται το συμβόλαιο σε μορφή pdf στην οθόνη του χρήστη;
Γιατί δίνοντας την εντολή για έκδοση συμβολαίου παρουσιάζεται σφάλμα στην οθόνη του χρήστη;
Ποια είναι τα υποχρεωτικά πεδία καταχώρησης στοιχείων στα νέα συμβόλαια;
Που βρίσκονται οι όροι των συμβολαίων;
Γιατί κάποιος πελάτης ενώ έχει συμβόλαιο, όταν κάνει χρήση της οδικής βοήθειας δε φαίνεται ότι είναι ασφαλισμένος;
Μετά από πόσες μέρες από την ημερομηνία έναρξης ξεκινάει η κάλυψη της οδικής βοήθειας;
Ποιες χώρες του εξωτερικού καλύπτουν οι εταιρίες οδικής βοήθειας και ποιος είναι ο τηλεφωνικός αριθμός κλήσης για οδική βοήθεια από εξωτερικό;
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ασφάλιση των Φ.Ι.Χ στις εταιρίες οδικής βοήθειας (π.χ. μικτό βάρος, μεταξόνιο, ασφάλιστρο κ.λ.π.);