Το πρόγραμμα ERMIS ASSISTANCE ATTICAπαρέχει τις υπηρεσίες του μόνο στο νομό Αττικής, στους πελάτες που έχουν έδρα / μόνιμη κατοικία στο νομό Αττικής. 

Στα πακέτα καλύπτονται τα ακόλουθα οχήματα:

  • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
  • ΕΙΧ
  • ΦΙΧ/ΑΓΡΟΤΙΚΟ έως 3,15 μέτρα μεταξόνιο και 3,5 τόνους βάρος με μονούς τροχούς στον πίσω άξονα.
  • ΜΟΤΟ από 50cc
  • TAXI
  • ΦΙΧ 3,5 έως 4,5 τόνους , καλύπτεται η ειδική κατηγορία βάρους 3,5 έως 4,5 τόνους και έως 4,20 μέτρα μεταξόνιο, με μονούς  τροχούς στον πίσω άξονα. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ERMIS ASSISTANCE ATTICA  ΚΑΛΥΠΤΕΙ  :

  • Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης σε όλο το νομό Αττικής.
  • Αλλαγή ελαστικού.
  • Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου.

 

ERMIS ASSISTANCE – ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ

ΤΕΣΤ

ERMIS ASSISTANCE – ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΧ - ΦΙΧ - ΜΟΤΟ - ΤΑΞΙ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ERMIS ASSISTANCE ATTICA