ΣΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΟΧΗΜΑΤΑ:

 • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
 • ΕΙΧ
 • ΦΙΧ/ΑΓΡΟΤΙΚΟ έως 3,15 μέτρα μεταξόνιο και 3,5 τόνους βάρους με μονούς τροχούς στον πίσω άξονα.
 • ΜΟΤΟ από 50cc
 • Ξένες πινακίδες

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ERMIS CLASSIC  ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

 •  Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς στην Ελλάδα.
 • Αλλαγή ελαστικού.
 •  Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.
 • Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου.
 •  Επαναπατρισμός οχήματος εντός της ελληνικής επικράτειας άνω των 50 χλμ του τόπου κατοικίας.
 •  Ταξιδιωτική βοήθεια ,  άνω των 100 χιλιομέτρων από τον τόπο κατοικίας / έδρας του πελάτη  ,

καλύπτονται έξοδα μεταφοράς του οδηγού και των επιβαινόντων για την επιστροφή τους και μέχρι το ποσό των  εκατόν δέκα ευρώ (110,00€) συνολικά, με την επίδοση των πρωτότυπων φορολογικών παραστατικών.

ERMIS ASSISTANCE – ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ

ΩΩ1234

ERMIS ASSISTANCE – ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΧ - ΦΙΧ - ΜΟΤΟ

ERMIS ASSISTANCE CLASSIC ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ