Στα πακέτα καλύπτονται τα ακόλουθα οχήματα:

 •  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
 •  ΕΙΧ
 •  ΦΙΧ/ΑΓΡΟΤΙΚΟ έως 3,5 τόνους,  με μονούς τροχούς πίσω, ύψους μέχρι 3 μέτρα και απόστασης αξόνων μέχρι 3,5 μέτρα.
 •  ΜΟΤΟ από 50cc
 •  TAXI

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ EUROP ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

 •  Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 •  Αλλαγή ελαστικού.
 •  Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.
 •  Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου.
 •  Επαναπατρισμός οχήματος εντός της Ελληνικής επικράτειας άνω των 50 χλμ του τόπου κατοικίας.
 •  Ταξιδιωτική βοήθεια σε Ελλάδα και Εξωτερικό.
EUROP ASSISTANCE – ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ

EUROP ASSISTANCE – ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ

EUROP ASSISTANCE – ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΧ - ΦΙΧ - ΜΟΤΟ

EUROP ASSISTANCE – ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΧ ΦΙΧ ΜΟΤΟ