Στα πακέτα καλύπτονται τα ακόλουθα οχήματα:

  •  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
  •  ΕΙΧ
  •  ΦΙΧ/ΑΓΡΟΤΙΚΟ έως 3,5 τόνους,  με μονούς τροχούς πίσω, ύψους μέχρι 3 μέτρα και απόστασης αξόνων μέχρι 3,5 μέτρα.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ EUROP ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

  •  Επί τόπου επισκευή.
  •  Ρυμούλκηση στον τόπο επιθυμίας του ασφαλιζόμενου ανεξαρτήτως έδρας πελάτη.
  •  Ρυμούλκηση λόγω έλλειψης καυσίμου.
  •  Ρυμούλκηση λόγω φθοράς ή απώλειας κλειδιών ( εφόσον είναι  εφικτή ) .
  • Ταξιδιωτική Βοήθεια (μετακίνηση επιβατών, διαμονή σε ξενοδοχείο, χρήση ταξί, ενοικίαση οχήματος).
  • Αντικατάσταση ελαστικού (στο ετήσιο  χρήση της αποζημίωσης για αλλαγή ελαστικού έως 2 φορές και έως 200€.Στο εξάμηνο χρήση 1 φορά και έως 100€).
  •  Αντικατάσταση αυτοκινήτου (Στο ετήσιο χρήση έως 2 φορές και στο εξάμηνο 1 φορά).
EUROP ASSISTANCE – ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

EUROP ASSISTANCE – ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ FULL PACK

Oroi Sumbolaiou Fullpack