Η ίδρυση της Europ Assistance χρονολογείται το 1963. Σήμερα καλύπτει 208 χώρες μέσα από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και αντιπροσώπων. Απασχολεί 2.815 άτομα που παρέχουν υπηρεσίες βοήθειας 365 ημέρες τον χρόνο, λαμβάνει 30.800.000 κλήσεις ετησίως (1 κλήση κάθε δευτερόλεπτο) μέσα από 33 τηλεφωνικά κέντρα που λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, προσφέροντας βοήθεια σε 6.400.000 περιστατικά (1 παροχή βοήθειας κάθε 5 δευτερόλεπτα). Ανά τον κόσμο, 24 επιχειρήσεις στηρίζονται στα μέσα που τους προσφέρει ο όμιλος της Europ Assistance για την άσκηση της εμπορικής και επιχειρησιακής δραστηριότητάς τους.