Στα πακέτα καλύπτονται τα ακόλουθα οχήματα:

  •  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
  •  ΕΙΧ
  •  ΦΙΧ/ΑΓΡΟΤΙΚΟ έως 3,5 τόνους,  με μονούς τροχούς πίσω, ύψους μέχρι 3 μέτρα και απόστασης αξόνων μέχρι 3,5 μέτρα.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ EUROP ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

  •  Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς σε Ελλάδα και το εξωτερικό.
  •  Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου , ανεξαρτήτως έδρας πελάτη.
  •  Αλλαγή ελαστικού.
EUROP ASSISTANCE – ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ

EUROP ASSISTANCE – ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ 1

EUROP ASSISTANCE – ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ SMALL

EUROP ASSISTANCE – ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ SMALL