Το πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα οχήματα:

 •  ΕΙΧ
 •  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
 • ΦΙΧ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ έως και 3,5 τόνους
 •  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
 •  ΔΙΚΥΚΛΑ & ΤΡΙΚΥΚΛΑ από 50cc και άνω

Γενικές παροχές του προγράμματος :

 •  Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 •  Αλλαγή ελαστικού.
 •  Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.
 •  Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου.
 •  Επαναπατρισμός οχήματος εντός της Ελληνικής επικράτειας άνω των 50 χλμ του τόπου κατοικίας.
 •  Ταξιδιωτική βοήθεια σε Ελλάδα και Εξωτερικό.
INTERAMERICAN ΟΔΙΚΗ – ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ

INTERAMERICAN ΟΔΙΚΗ – ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ

INTERAMERICAN ΟΔΙΚΗ – ΒΑΣΙΚΟ PLUS A1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

INTERAMERICAN ΟΔΙΚΗ – ΒΑΣΙΚΟ PLUS A1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

INTERAMERICAN ΟΔΙΚΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

INTERAMERICAN ΟΔΙΚΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

INTERAMERICAN ΟΔΙΚΗ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

INTERAMERICAN ΟΔΙΚΗ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ