Το πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα οχήματα:

  •  TAXI

Γενικές παροχές του προγράμματος :

  •  Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς στην Ελλάδα.
  •  Αλλαγή ελαστικού.
  •  Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.
  •  Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου.
  •  Επαναπατρισμός οχήματος εντός της Ελληνικής επικράτειας άνω των 50 χλμ του τόπου κατοικίας.
INTERAMERICAN ΟΔΙΚΗ – ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΑΞΙ

INTERAMERICAN ΟΔΙΚΗ – ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΑΞΙ

INTERAMERICAN ΟΔΙΚΗ – INTERAMERICAN ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΑΞΙ

INTERAMERICAN ΟΔΙΚΗ – INTERAMERICAN ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΑΞΙ

INTERAMERICAN ΟΔΙΚΗ – INTERAMERICAN ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

INTERAMERICAN ΟΔΙΚΗ – INTERAMERICAN ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ