Στα πακέτα καλύπτονται τα ακόλουθα οχήματα:

  •  ΕΙΧ
  •  ΕΙΧ έως 9 θέσεις και Ασθενοφόρα οχήματα βάρους κάτω των 3,5 τόνων
  •  ΦΙΧ έως 3,5 τόνους, ύψους έως 2,5 μέτρων και μεταξονίου έως 3,15 μέτρων
  •  ΗΛΙΚΙΑΣ έως 20 ετών
  •  ΜΟΤΟ άνω των 125cc
INTERPARTNER ASSISTANCE – ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ

INTERPARTNER ASSISTANCE – ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ 2

INTERPARTNER ASSISTANCE ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ECONOMY

INTERPARTNER ASSISTANCE ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ECONOMY

INTERPARTNER ASSISTANCE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

INTERPARTNER ASSISTANCE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2