Η Ιnter Partner Assistance είναι θυγατρική εταιρία του Ομίλου ΑΧΑ και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες βοηθείας στον κόσμο. Η εταιρία δραστηριοποιείται εμπορικά σε 70 χώρες. Έχει 33 υποκαταστήματα στο εξωτερικό, ενώ οι υπηρεσίες της παρέχονται σε 200 χώρες. Το δυναμικό της ανέρχεται σε 6.000 εργαζόμενους και ο ετήσιος αριθμός περιστατικών υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια. Η ανάπτυξη της εταιρίας τα τελευταία χρόνια οφείλεται στην προώθηση προγραμμάτων επείγουσας ιατρικής – ταξιδιωτικής και οδικής βοήθειας.

ΤA ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ INTERPARTNER ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ:

 •  Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 •  Αλλαγή ελαστικού.
 •  Επαναπατρισμός οχήματος εντός της Ελληνικής επικράτειας άνω των 50 χιλιομέτρων του τόπου κατοικίας ή μεταφορά στον τόπο προορισμού.
 •  Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.
 •  Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου.
 •  Απώλεια κλειδιών.
 •  Εξυπηρέτηση λόγω έλλειψης καυσίμου.
 •  Ταξιδιωτική Βοήθεια.
 •  Νομικές καλύψεις σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος στο εξωτερικό.
 •  Χρηματοδότηση ποινικής εγγύησης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος στο εξωτερικό.
 •  Υγειονομική μεταφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 •  Επαναπατρισμός οχήματος από το εξωτερικό.
 •  Επιστροφή / επαναπατρισμός ασθενών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 •  Επίσκεψη συγγενούς προσώπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.