ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  • Επώνυμη και αξιόπιστη εταιρεία εξειδικευμένη στον κλάδο νομικής προστασίας.
  • Το συμβόλαιο νομικής προστασίας πρέπει να είναι ανεξάρτητο της αστικής ευθύνης και συμπληρωματικών καλύψεων του οχήματος.
  • Κάλυψη του  ασφαλισμένου στις περιπτώσεις που ανακύπτουν διαφορές από δικά του ασφαλιστήρια συμβόλαια οχήματος για  καλύψεις  όπως πχ αστικής ευθύνης, μικτής, πυρός, κλοπής, θραύσεως κρυστάλλων.
  • Διατίθεται ελεύθερα ως ανεξάρτητο συμβόλαιο.
  • Ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.
  • Έκδοση συμβολαίου με προσαρμογή χρονικής διάρκειας στο ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου ή/και στο συμβόλαιο οδικής βοήθειας.
  • Εύκολο μηχανογραφικό πρόγραμμα για εκδόσεις συμβολαίων και παρακολούθηση  προγράμματος – χαρτοφυλακίου.
  • Εφόσον έχετε ήδη καταχωρήσει πελάτη σε πρόγραμμα οδικής βοήθειας ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα ,δεν χρειάζεται να ξανακαταχωρήσετε τα στοιχεία του πελάτη.
  • Κεφάλαιο κάλυψης 6.000€ για κάθε ασφαλιστική περίπτωση .
  • Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Eλλάδα.
ARAG – ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ARAG – ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 4

ARAG - ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ARAG – ΟΡOI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4