Είναι σε όλους γνωστό ότι η οργάνωση σε κάθε σύστημα διοικητικής ή πωλησιακής μορφής στο χώρο μας ποτέ δεν είναι αρκετή, αλλά κυρίως ποτέ στατική. Πέρα από την κύρια δομή στην οποία βασίζεται η κεντρική φιλοσοφία της διοίκησης, οι γενικότερες εξελίξεις, τα αποτελέσματα, αλλά  κυρίως οι προσδοκίες και οι στόχοι δημιουργούν την ανάγκη να είμαστε σε επιφυλακή για ανασύσταση και ανασυγκρότηση της οργανωτικής μορφής.

Έτσι λοιπόν και στην εταιρία μας, οι γενικότερες εξελίξεις και αλλαγές που έγιναν και που θα γίνουν στον ασφαλιστικό χώρο, αλλά ειδικότερα η υγιής εξέλιξη και η μελλοντική πορεία μας, καθώς και η στρατηγική της φιλοσοφίας μας, επιβάλουν τη συνεχή αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών της VICTORY συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων & μεσίτες ασφαλίσεων  ΕΠΕ, προκειμένου:

  •  Να μπορεί να ανταπεξέλθει στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πεδίο.
  •  Να προωθήσει καινούρια προϊόντα και υπηρεσίες.
  •  Να εξυπηρετήσει τον αυξανόμενο όγκο εργασιών.
  •  Να υποστηρίξει καλύτερα τον αυξανόμενο όγκο συνεργατών.
  •  Να αυξήσει το βαθμό υποστήριξης στους συνεργάτες.
  •  Να εκμεταλλευτεί περισσότερο την τεχνολογία, ώστε να εξυπηρετεί άμεσα και έγκαιρα.
  •  Να δίνει ακόμα περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση στον συνεργάτη και γενικότερα να μπορεί να δώσει μια επαγγελματική βάση, ώστε ο κάθε συνεργάτης να μπορεί να βασιστεί σε αυτό το οικοδόμημα και να μπορεί να σχεδιάζει με ασφάλεια το μέλλον του, μέσα από την σιγουριά της υποστήριξης που θα του δίνει η εταιρεία μας.

Γενική Διεύθυνση, Συνδιαχειριστής , Εμπορική Διεύθυνση & Μarketing

Χρήστος Νικολακόπουλος

Διεύθυνση
Γραφείου

Αρετή Αλεξανδροπούλου

Οικονομικό
(Λογιστήριο)

Αγαμέμνων Σταυρόπουλος

Διαχειρίστρια
Εταιρείας

Κορνηλία Λεονταρίδου

Τμήμα
Εισπρακτικό

Έρση Κομνηνού

Τμήμα Συμβάσεων &
Ενεργοποίησης Κωδικών

Ιωάννα Γιαννικοπούλου

Τμήμα υποστήριξης
συνεργατών

Παναγιώτα Χαραλαμπίδου

Τμήμα Υποστήριξης Πωλήσεων &
Ενημέρωσης Νέων Προϊόντων

Αγγελική Θεοδοσίου

Τμήμα Μηχανογραφικής Υποστήριξης VICTORY WEB

SIS

Τεχνική υποστήριξη & Κατασκευή
Ιστοσελίδων

Χαράλαμπος Κόμης

Πιστεύω  ότι ,  τα στελέχη των διοικητικών υπηρεσιών της VICTORY Συντονιστές & Μεσίτες Ασφαλίσεων ΕΠΕ δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό. Είμαστε δίπλα  σας , να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις, κριτικές και συμβουλές, που μπορούν να μας βοηθήσουν να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, στη μεταξύ μας συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Χρήστος Νικολακόπουλος