ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Αν κάποιος πελάτης κάνει χρήση της υπηρεσίας VICTORY ASSISTANCE EMERGENCY, τι χρεώνεται για την παροχή οδικής βοήθειας;

Αν ο πελάτης μεταφερθεί σε κάποιο από τα συμβεβλημένα συνεργεία της victory και επισκευάσει σε αυτά τη βλάβη στο όχημά του, δε χρεώνεται για την οδική βοήθεια.

Σε διαφορετική περίπτωση, αν επιλέξει να μεταφερθεί σε δικό του συνεργείο, το κόστος μεταφοράς εντός Αττικής είναι 40 ευρώ + ΦΠΑ, με προσαύξηση 50 λεπτά/χλμ. για μεταφορά σε περιοχές μετά το Χαϊδάρι, Βούλα, Αγ. Παρασκευή (Σταυρός), και Κηφισιά. Για τη γεωγραφική ζώνη εκτός Αττικής, το κόστος χρέωσης είναι 30 ευρώ + ΦΠΑ εντός πόλης.

Πώς μπορεί κάποιος πελάτης να εξυπηρετηθεί όταν έχει λήξει το συμβόλαιό του ή όταν δεν έχει συμβόλαιο οδικής βοήθειας και βρίσκεται σε κατάσταση επείγουσας ανάγκης;

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετηθεί μέσω της υπηρεσίας VICTORY ASSISTANCE EMERGENCY, η οποία υποστηρίζεται με 24ωρη τηλεφωνική γραμμή στο 210 3000310, για πελάτες που δεν έχουν συμβόλαιο οδικής βοήθειας.

Γιατί έχει χρεωθεί ένα συμβόλαιο ενώ δεν έχει γίνει η εκτύπωσή του;

Όλα τα συμβόλαια χρεώνονται με την έκδοση. Ένα συμβόλαιο μπορεί να έχει εκδοθεί, να έχει χρεωθεί, και να είναι σε ισχύ χωρίς να εκτυπωθεί από τον συνεργάτη. Μετά την έκδοση, η δυνατότητα προβολής & εκτύπωσης ενός ισχύοντος συμβολαίου μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας την κατηγορία Η Παραγωγή μου από το web, χωρίς περιορισμό αριθμού εκτυπώσεων.

Ποιο είναι το χρονικό περιθώριο ανανέωσης ενός συμβολαίου από την ημερομηνία λήξης του;

Το χρονικό περιθώριο ανανέωσης ενός συμβολαίου είναι 5 ημέρες από την ημερομηνία λήξης του για όλες της εταιρίες εκτός της INTERPARTNER, για την οποία όλες οι ανανεώσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι και την ημερομηνία λήξης των συμβολαίων προς ανανέωση.

Ποια είναι η διαδικασία ανανέωσης των συμβολαίων;

Τα συμβόλαια δεν ανανεώνονται αυτόματα από το σύστημα. Ο συνεργάτης θα πρέπει να προβεί σε ανανέωση είτε μαζικά είτε συγκεκριμένα για κάποιο συμβόλαιο, επιλέγοντας την αντίστοιχη κατηγορία από το menu εργασιών.

Ποια είναι η διαδικασία ακύρωσης των συμβολαίων;

Ο συνεργάτης μπορεί να προβεί σε ακύρωση των συμβολαίων επιλέγοντας την αντίστοιχη κατηγορία από το menu εργασιών. Για όλα τα συμβόλαια υπάρχει περιθώριο ολικής ακύρωσης μέχρι και 2 μήνες από την ημερομηνία έναρξης, για εξάμηνα ή ετήσια συμβόλαια, και 1 μήνας για τρίμηνα συμβόλαια. Μετά την πάροδο του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, τα συμβόλαια ακυρώνονται μερικώς. Ειδικά για την εταιρία INTERAMERICAN, μετά την πάροδο δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης νέων συμβολαίων, καθώς και ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης ανανεωτηρίων συμβολαίων, δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης.

Ποια είναι η διαδικασία διόρθωσης επωνυμίας ή ονόματος;

Η διόρθωση επωνυμίας ή ονόματος πραγματοποιείται μετά από αποστολή αιτήματος με mail στο info@victorynet.gr ή στο admin@victorynet.gr. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο συνεργάτης ενημερώνεται μέσω mail για τη δυνατότητα εκτύπωσης των πρόσθετων πράξεων, επιλέγοντας την κατηγορία Η Παραγωγή Μου.

Ποια είναι η διαδικασία διόρθωσης του αριθμού κυκλοφορίας;

Η διόρθωση του αριθμού κυκλοφορίας πραγματοποιείται από το web, επιλέγοντας την κατηγορία Πρόσθετη Πράξη από το menu εργασιών.

Υπάρχει δυνατότητα προβολής συγκεκριμένων συμβολαίων, τα οποία αντιστοιχούν π.χ. σε κάποιο συγκεκριμένο μήνα παραγωγής;

Ο συνεργάτης μπορεί να έχει πλήρη εικόνα των συμβολαίων του από το web επιλέγοντας την κατηγορία Η Παραγωγή μου, περιορίζοντας την προβολή για συμβόλαια ανά μήνα, επιλέγοντας συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης Από-Έως.

Μπορούν τα συμβόλαια να προσαρμοστούν στις ημερομηνίες των συμβολαίων ασφάλειας αυτοκινήτου;

Εκτός από ετήσια και εξάμηνη διάρκεια, όλα τα νέα συμβόλαια μπορούν να εκδοθούν με ελεύθερη διάρκεια άνω του τριμήνου και να προσαρμοσθούν στην ημερομηνία λήξης της ασφάλειας αυτοκινήτου.

Μπορούν να δημιουργηθούν συμβόλαια με διάρκεια διαφορετική από εξάμηνη ή ετήσια, και με τι διάρκεια ανανεώνονται τα εν λόγω συμβόλαια;

Τα νέα συμβόλαια μπορούν να εκδοθούν με ελεύθερη διάρκεια άνω του τριμήνου σε όλες τις εταιρίες, εκτός της INTERAMERICAN. Οι ανανεώσεις τους μπορούν να έχουν ετήσια, εξάμηνη, ή τρίμηνη διάρκεια για τις εταιρείες ΕΛΠΑ και EUROP, και ετήσια ή εξάμηνη διάρκεια για τις εταιρίες INTERAMERICAN και INTERPARTNER.

Γιατί δίνοντας εντολή για εκτύπωση, δεν ενφανίζεται το συμβόλαιο σε μορφή pdf στην οθόνη του χρήστη;

Προς αποφυγή μηχανογραφικών επιπλοκών, ο συνεργάτης πρέπει να κάνει χρήση του web μέσω MOZILLA FIREFOX και δεν πρέπει να έχει μπλοκάρει την προβολή αναδυόμενων (pop-up) παραθύρων από τις ρυθμίσεις του browser.

Γιατί δίνοντας την εντολή για έκδοση συμβολαίου παρουσιάζεται σφάλμα στην οθόνη του χρήστη;

Προς αποφυγή μηχανογραφικών επιπλοκών, ο συνεργάτης πρέπει να κάνει χρήση του web μέσω MOZILLA FIREFOX. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα. Αν μετά από συνεχόμενες προσπάθειες ο συνεργάτης δεν μπορεί να πραγματοποιήσει έκδοση συμβολαίου λόγω σφάλματος, πρέπει να ενημερωθεί ο μηχανογράφος της εταιρείας μας για περαιτέρω ενέργειες.

Ποια είναι τα υποχρεωτικά πεδία καταχώρησης στοιχείων στα νέα συμβόλαια;

Τα υποχρεωτικά πεδία καταχώρησης στοιχείων στο web ξεχωρίζουν από τα προαιρετικά, καθώς εμφανίζονται με έντονο μαύρο χρώμα (BOLD). Αν κάποιος συνεργάτης παραλείψει να συμπληρώσει ένα υποχρεωτικό πεδίο, δεν μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο καταχώρησης, και το σύστημα εμφανίζει ένδειξη με κόκκινα γράμματα, υποδεικνύοντας το πεδίο που δεν έχει συμπληρωθεί.

Που βρίσκονται οι όροι των συμβολαίων;

Όλοι οι όροι κάλυψης των εταιριών οδικής περιλαμβάνονται στην κατηγορία Εργαλεία στο menu εργασιών και επίσης υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσής τους με την έκδοση συμβολαίων.

Γιατί κάποιος πελάτης ενώ έχει συμβόλαιο, όταν κάνει χρήση της οδικής βοήθειας δε φαίνεται ότι είναι ασφαλισμένος;

Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης προσπαθεί να κάνει χρήση της οδικής βοήθειας σε λιγότερο από 48 ώρες από την ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου του, χρονικό διάστημα για το οποίο δεν μπορεί να κάνει χρήση της οδικής βοήθειας.

Μετά από πόσες μέρες από την ημερομηνία έναρξης ξεκινάει η κάλυψη της οδικής βοήθειας;

Μετά από 48 ώρες (2 μέρες) από την ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου.

Ποιες χώρες του εξωτερικού καλύπτουν οι εταιρίες οδικής βοήθειας και ποιος είναι ο τηλεφωνικός αριθμός κλήσης για οδική βοήθεια από εξωτερικό;

α) Για τα συμβόλαια της ΕUROP, η χρήση της οδικής βοήθειας μπορεί να γίνει σε όλη την Ηπειρωτική Ευρώπη εκτός Αλβανίας, Τουρκίας και FYROM. Το τηλ. εξυπηρέτησης για το εξωτερικό είναι το 00302103497080.

β) Για τα συμβόλαια της INTERAMERICAN, η χρήση της οδικής βοήθειας μπορεί να γίνει σε όλη την Ευρώπη εκτός Αλβανίας. Το τηλ. εξυπηρέτησης για το εξωτερικό είναι το 00302109461333.

γ) Για τα συμβόλαια της INTERPARTNER, η χρήση της οδικής βοήθειας μπορεί να γίνει σε όλη την Ευρώπη και το τηλ. για το εξωτερικό είναι το 00302109460297.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ασφάλιση των Φ.Ι.Χ στις εταιρίες οδικής βοήθειας (π.χ. μικτό βάρος, μεταξόνιο, ασφάλιστρο κ.λ.π.);

Όλα τα Φ.Ι.Χ μπορούν να ασφαλιστούν με τα ίδια ασφάλιστρα όπως και τα Ε.Ι.Χ σε όλες τις εταιρίες, αρκεί να έχουν μεικτό βάρος έως 3,5 τόνους, μονούς τροχούς στον πίσω άξονα, και απόσταση αξόνων έως 3,15 μέτρα για INTERPARTNER, και έως 3,50 μέτρα για ΕΛΠΑ και EUROP, με εξαίρεση την INTERAMERICAN που δεν έχει περιορισμό σε αριθμό πίσω τροχών και απόσταση αξόνων.

Αν το μεικτό βάρος ενός ΦΙΧ είναι άνω των 3,5 τόνων, ανήκει στην κατηγορία βαρέων οχημάτων (ΟΒΒΟ), και μπορεί να ασφαλιστεί μόνο στην INTERAMERICAN με ετήσια ασφάλιστρα από 160 ευρώ.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ποια οχήματα μπορούν να ασφαλιστούν;

Βαρέα οχήματα με μικτό βάρος πάνω από τρεισήμισι (3,5) τόνους (φορτηγά, λεωφορεία-πούλμαν)

Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτεται το ρυμουλκούμενο, το επικαθήμενο όχημα ή ο ενιαίος συρμός, εκτός από την περίπτωση που χρειαστεί να αντικατασταθεί το ελαστικό του.

Ποια οχήματα εξαιρούνται της κάλυψης ;

Δε μπορούν να ασφαλιστούν φορτηγά που μεταφέρουν εύφλεκτα υλικά ή καύσιμα, απορριμματοφόρα  και χημικά απόβλητα. Επίσης, δε μπορούν να ασφαλιστούν μηχανήματα έργου (ΜΕ) και οχήματα με ξένες πινακίδες .

Ποια είναι η γεωγραφική έκταση κάλυψης στην Ελλάδα και το εξωτερικό;

Το πρόγραμμα καλύπτει τον Ασφαλισμένο και το καλυπτόμενο όχημα σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά Εύβοια και Κρήτη, καθώς επίσης και στις παρακάτω χώρες του εξωτερικού: Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μαυροβούνιο, Μ. Βρετανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία, FYROM. Ειδικά για την Τουρκία, το πρόγραμμα παρέχει κάλυψη μόνο στο ευρωπαϊκό της έδαφος.

Τηλέφωνο κλήσης από Ελλάδα 1158 ή 210 9461333

Τηλέφωνο κλήσης από Εξωτερικό 0030 210 9461333

Πως παρέχεται η κάλυψη της οδικής βοήθειας στα Βαρέα Οχήματα;

α) Επιτόπου εξυπηρέτηση

Αν το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί από βλάβη ή ατύχημα, η Εταιρία θα φροντίσει να στείλει κινητό συνεργείο για την αποκατάσταση της βλάβης, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν. Αν η βλάβη δεν αποκαθίσταται με τα μέσα που διαθέτει το κινητό συνεργείο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, τότε το όχημα μεταφέρεται σε τοπικό συνεργείο, όπως ορίζεται παρακάτω.

Σε περίπτωση επιτόπου αποκατάστασης της βλάβης που χρειαστεί να τοποθετηθούν ανταλλακτικά, η αξία τους επιβαρύνει τον Ασφαλισμένο.

Στην επί τόπου αποκατάσταση βλάβης συμπεριλαμβάνεται και η αντικατάσταση κατεστραμμένου ελαστικού. Διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας η επί τόπου αποκατάσταση βλάβης αν η ακινητοποίηση συνέβη σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.

 

β) Μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, η βλάβη του καλυπτόμενου οχήματος δεν μπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου, η Εταιρία θα φροντίσει να μεταφέρει το όχημα στο κοντινότερο κατάλληλο συνεργείο για να επισκευαστεί. Κατάλληλο μπορεί να θεωρηθεί ένα συνεργείο όταν διαθέτει  γενική τεχνογνωσία βαρέων οχημάτων ,σε σχέση με τη  συγκεκριμένη βλάβη. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία  θα μεταφέρει το καλυπτόμενο όχημα στην κοντινότερη μεγάλη πόλη που διαθέτει συνεργείο με τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά.

H Εταιρία μέσω του συντονιστικού της κέντρου, θα συμμετέχει στην επιλογή του συνεργείου σε συνεργασία τόσο με τον Ασφαλισμένο, όσο και με το συνεργάτη της που πήγε στο σημείο ακινητοποίησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ : τα Βαρέα Οχήματα δεν επαναπατρίζονται είτε εντός, είτε εκτός Ελλάδας.

Πόσες φορές στη διάρκεια του συμβολαίου μπορεί να γίνει χρήση του προγράμματος;

Ειδικά για τα Βαρέα Οχήματα, στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος, ξεπεράσει το όριο εξυπηρετήσεων για την τρέχουσα ασφαλιστική περίοδο, το οποίο ορίζεται στις τρεις (3) για ετήσια διάρκεια και στις δύο (2) για εξάμηνη διάρκεια. Δεν υπάρχει περιορισμός στις κλήσεις που αφορούν περιστατικά από ατύχημα ή αντικατάσταση ελαστικού.

Τα οχήματα ρυμουλκούνται με το φορτίο που φέρουν;

Η ρυμούλκηση των φορτηγών με μικτό βάρος μέχρι τρεισήμισι (3,5) τόνους και των βαρέων οχημάτων πραγματοποιείται μόνο όταν το όχημα είναι κενό φορτίου.

Παρέχεται κάλυψη εξόδων για μεταφόρτωση φορτίου;

Σε περίπτωση πλήρους ακινητοποίησης του καλυπτόμενου οχήματος λόγω βλάβης ή ατυχήματος και αν η επισκευή προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από 2 μέρες, καλύπτονται τα έξοδα για τη μεταφόρτωση του φορτίου σε άλλο κατάλληλο φορτηγό όχημα, με ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ συνολικά.

Τα παραπάνω ισχύουν, για οχήματα ενιαία και μεμονωμένα και όχι ελκυστήρες που φέρουν ρυμουλκούμενο ,για το ρυμουλκούμενο την επιβάρυση των εξόδων έχει αποκλειστικά ο ασφαλιζόμενος.

Στην κάλυψη οδικής βοήθειας των πούλμαν, καλύπτονται οι επιβάτες;

Σε περίπτωση που η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί άμεσα και επί τόπου και υπό την προϋπόθεση ότι το ακινητοποιημένο όχημα θα χρειαστεί τελικά ρυμούλκηση, η Εταιρία θα καλύψει τα έξοδα για την άμεση μετεπιβίβαση των επιβατών σε άλλο όχημα προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Το ανώτατο όριο αυτών των εξόδων θα είναι το πόσο των €300 για περιστατικό στην Ελλάδα και των €900 για περιστατικό εκτός Ελλάδος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύσει η παρούσα κάλυψη είναι το καλυπτόμενο όχημα να έχει ακινητοποιηθεί αιφνιδίως ευρισκόμενο σε πορεία με τους επιβάτες μέσα και όχι σε χώρο στάθμευσης.

Υπάρχει κάλυψη σε περίπτωση έλλειψης από καύσιμο;

Στα ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ δεν παρέχεται η κάλυψη της έλλειψης καυσίμου.

Υπάρχει κάλυψη σε περίπτωση ‘’κλαταρίσματος’’ ελαστικού.

Στα ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ,(ενιαία μεμονωμένα, τράκτωρας ,ρυμουλκούμενο ή επικαθήμενο) το ελαστικό αντικαθίσταται  εάν και εφόσον  υπάρχει, σε   διαφορετική περίπτωση καλείται κινητό βουλκανιζατέρ, τα έξοδα του οποίου επιβαρύνεται ο αποκλειστικά ο  ασφαλιζόμενος.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος όπου το όχημα πέσει σε χαράδρα καλύπτονται τα έξοδα ανέλκυσης;

Τα ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  δεν καλύπτονται για ανέλκυση σε περίπτωση πτώσης τους σε χαράδρα ή ακόμη και κλήσης τους σε χαντάκι, Τα  έξοδα  ανέλκυσης επιβαρύνουν ολοκληρωτικά τον ασφαλιζόμενο.

ΟΧΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μπορεί κάποιος να κάνει χρήση του συμβολαίου οχήματος αντικατάστασης ανεξαρτήτου γεωγραφικής περιοχής;

Το συμβόλαιο οχήματος αντικατάστασης έχει κάλυψη εντός της ελληνικής επικράτειας. Σε περίπτωση χρήσης του συμβολαίου, ο πελάτης, εφόσον δικαιούται παροχή οχήματος αντικατάστασης, ειδοποιείται από την εταιρία για τον τόπο παραλαβής του οχήματος, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται είτε στην έδρα του πελάτη ή στην πλησιέστερη μεγάλη πόλη.

Το συμβόλαιο οχήματος αντικατάστασης μπορεί να δοθεί ανεξάρτητα από το συμβόλαιο οδικής βοήθειας;

Ο συνεργάτης έχει τη δυνατότητα να εκδώσει ανεξάρτητο συμβόλαιο οχήματος αντικατάστασης χωρίς την προϋπόθεση έκδοσης συμβολαίου οδικής βοήθειας.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ

Τι εννοούμε με τον όρο νομική κάλυψη;

Είναι όλα τα δικαστικά έξοδα-δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διερεύνηση, υπεράσπιση ή το διακανονισμό απαίτησης ή γεγονότος που κοινοποιείται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Την δέχονται όλα τα επιμελητήρια;

Γίνεται αποδεκτή από όλα τα επιμελητήρια

Λαμβάνονται προμήθειες;

Στον συγκεκριμένο κλάδο η εταιρεία μας δεν δίνει προμήθεια.

Μπορεί η ημερομηνία ενάρξεως να είναι προγενέστερη από την 01/01/2017;

Κάλυψη υφίσταται μόνο από 01/01/2017.
Συμβόλαια με προγενέστερης αυτής της ημερομηνίας δεν μπορούν να εκδοθούν .
Στην περίπτωση που επιθυμείτε έκδοση προγενέστερης της 01/01/2017, η εταιρεία σας προσφέρει εναλλακτική λύση (με άλλες διαδικασίες)

Πρόκειται για ομαδικό συμβόλαιο;

Το συμβόλαιο είναι ατομικό και εκδίδεται από τον κορυφαίο παγκόσμιο ασφαλιστικό οργανισμό του Λονδίνου IGI.

Που βρίσκονται οι όροι των συμβολαίων;

Επισυνάπτονται στο site της εταιρείας, στην αρχική σελίδα, στην παρουσίαση των προϊόντων.

Τι είναι η αναδρομική ημερομηνία κάλυψης πέντε ( 5 ) έτη ;

Είναι απαίτηση που κοινοποιείται σήμερα για ζημιά που έλαβε χώρα πέντε ( 5 ) χρόνια από την ημερομηνία κατάρτισης του παρόντος ασφαλιστηρίου.

Πότε ισχύ η παράταση χρόνου αναγγελίας ζημιάς πέντε ( 5 ) έτη;

Ο ασφαλισμένος δικαιούται παράταση χρόνου αναγγελίας ζημιάς πέντε ( 5 ) ετών όταν :
α) όταν το ασφαλιστήριο ακυρώνεται λόγω πώλησης ,συγχώνευσης ή εξαγοράς
της ασφαλιστικής επιχείρησης από άλλη εταιρεία.
β) στην περίπτωση θανάτου μόνιμης ανικανότητας ή συνταξιοδότησης του
κύριου κατόχου ή μετόχου της ασφαλισμένης επιχείρησης.
γ) παύση όλων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται
από τον ασφαλισμένο για οποιαδήποτε άλλο λόγο εκτός από παύση λόγω
ανέντιμης δόλιας ή αξιόποινης πράξης ή παράλειψης.