Στα πακέτα καλύπτονται οχήματα:

  •  TAXI

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ EUROP ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

  •  Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς στην Ελλάδα .
  •  Αλλαγή ελαστικού.
  •  Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.
  •  Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου.
EUROP ASSISTANCE – ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ EUROP TAXI

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TAXI

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TAXI