(ΠΡΟΣΟΧΗ:   ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ)

Το πρόγραμμα Home assistance δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά από την εταιρεία μας ως ανεξάρτητο συμβόλαιο τεχνικής και ιατρικής οικιακής βοήθειας, ώστε να λειτουργεί συμπληρωματικά με κάθε συμβόλαιο πυρός κατοικίας οποιασδήποτε εταιρείας επιθυμεί να επιλέξει ο συνεργάτης.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΧΕΙ:

 •  24 ωρο τηλεφωνικό κέντροΣυντονισμού και Διαχείρισης Οικιακής Βοήθειας .
 •  Αποστολή κλειδαρά λόγω παραβίασης ή φθοράς της κεντρικής κλειδαριάς της ασφαλισμένης Οικίας, με ανώτατο όριο το ποσό των 100€.
 •  Επείγουσα Ιατρική Συμβουλή , σε περίπτωση ξαφνικής ασθένειας και/ή
  ατυχήματος το Ασφαλιζόμενο πρόσωπο χρειαστεί άμεση γνωμάτευση της ιατρικής του κατάστασής του, οι εξειδικευμένοι μας γιατροί θα παράσχουν ιατρικές συμβουλές μέσω τηλεφώνου στον Ασφαλισμένο .
 •  Αποστολή Ιατρού , σε περίπτωση που παραστεί επείγουσα
  ανάγκη για γιατρό, η εταιρεία θα αποστείλει έναν ειδικό γιατρό στην κατοικία του Ασφαλιζόμενου προσώπου μέγιστο ποσό τα 100 €
 •  Τηλεφωνικές υπηρεσίες και πληροφορίες , για τις παρακάτω υπηρεσίες στην Ελλάδα :
  Εφημερεύοντα Νοσοκομεία, Κλινικές και Φαρμακεία
  * Υπηρεσίες Φροντίδας (Γιατρούς, οδοντιάτρους,
  νοσοκόμες)
  * Εταιρείες παροχής ιατρικού εξοπλισμού
  * Γραφεία Κηδειών
 •  Κάλυψη υδραυλικού , για επείγουσα υδραυλικής βλάβης προκειμένου να αντιμετωπιστείάμεσα , να επισκευαστεί ή περιοριστεί η ζημιά , με για μέγιστο κάλυψης το ποσό των 100 € ( συμπεριλαμβάνονται περιπτώσεις όπως σπασμένη λεκάνη τουαλέτας ή δεξαμενή ύδατος/καζανάκι ).
 •  Κάλυψη ηλεκτρολόγου , για επείγουσα ηλεκτρολογικής βλάβη προκειμένου να αντιμετωπιστείάμεσα , να επισκευαστεί ή περιοριστεί η ζημιά , με για μέγιστο κάλυψης το ποσό των 100 €.
 •  Κάλυψη θραύσης κρυστάλλων και υαλοπινάκων συνεπεία διάρρηξης.

EUROP HOME ASSISTANCE – ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

EUROP HOME ASSISTANCE – ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

EUROP HOME ASSISTANCE

EUROP HOME ASSISTANCE – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪOΝΤΟN

EUROP HOME ASSISTANCE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΟΡΟΙ&ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ