• Διευθυνση: Κορυτσάς 1, ΤΚ 16451,
    Αργυρούπολη, Αττικής

  • Τηλεφωνα: 215 215 1821
    Email: info@victorynet.gr

Αν κάποιος πελάτης κάνει χρήση της υπηρεσίας VICTORY ASSISTANCE EMERGENCY, τι χρεώνεται για την παροχή οδικής βοήθειας;

Αν ο πελάτης μεταφερθεί σε κάποιο από τα συμβεβλημένα συνεργεία της victory και επισκευάσει σε αυτά τη βλάβη στο όχημά του, δε χρεώνεται για την οδική βοήθεια.

Σε διαφορετική περίπτωση, αν επιλέξει να μεταφερθεί σε δικό του συνεργείο, το κόστος μεταφοράς εντός Αττικής είναι 40 ευρώ + ΦΠΑ, με προσαύξηση 50 λεπτά/χλμ. για μεταφορά σε περιοχές μετά το Χαϊδάρι, Βούλα, Αγ. Παρασκευή (Σταυρός), και Κηφισιά. Για τη γεωγραφική ζώνη εκτός Αττικής, το κόστος χρέωσης είναι 30 ευρώ + ΦΠΑ εντός πόλης.

Πώς μπορεί κάποιος πελάτης να εξυπηρετηθεί όταν έχει λήξει το συμβόλαιό του ή όταν δεν έχει συμβόλαιο οδικής βοήθειας και βρίσκεται σε κατάσταση επείγουσας ανάγκης;

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετηθεί μέσω της υπηρεσίας VICTORY ASSISTANCE EMERGENCY, η οποία υποστηρίζεται με 24ωρη τηλεφωνική γραμμή στο 210 3000310, για πελάτες που δεν έχουν συμβόλαιο οδικής βοήθειας.

Γιατί έχει χρεωθεί ένα συμβόλαιο ενώ δεν έχει γίνει η εκτύπωσή του;

Όλα τα συμβόλαια χρεώνονται με την έκδοση. Ένα συμβόλαιο μπορεί να έχει εκδοθεί, να έχει χρεωθεί, και να είναι σε ισχύ χωρίς να εκτυπωθεί από τον συνεργάτη. Μετά την έκδοση, η δυνατότητα προβολής & εκτύπωσης ενός ισχύοντος συμβολαίου μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας την κατηγορία Η Παραγωγή μου από το web, χωρίς περιορισμό αριθμού εκτυπώσεων.

Ποιο είναι το χρονικό περιθώριο ανανέωσης ενός συμβολαίου από την ημερομηνία λήξης του;

Το χρονικό περιθώριο ανανέωσης ενός συμβολαίου είναι 5 ημέρες από την ημερομηνία λήξης του για όλες της εταιρίες εκτός της INTERPARTNER, για την οποία όλες οι ανανεώσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι και την ημερομηνία λήξης των συμβολαίων προς ανανέωση.

Ποια είναι η διαδικασία ανανέωσης των συμβολαίων;

Τα συμβόλαια δεν ανανεώνονται αυτόματα από το σύστημα. Ο συνεργάτης θα πρέπει να προβεί σε ανανέωση είτε μαζικά είτε συγκεκριμένα για κάποιο συμβόλαιο, επιλέγοντας την αντίστοιχη κατηγορία από το menu εργασιών.

Ποια είναι η διαδικασία ακύρωσης των συμβολαίων;

Ο συνεργάτης μπορεί να προβεί σε ακύρωση των συμβολαίων επιλέγοντας την αντίστοιχη κατηγορία από το menu εργασιών. Για όλα τα συμβόλαια υπάρχει περιθώριο ολικής ακύρωσης μέχρι και 2 μήνες από την ημερομηνία έναρξης, για εξάμηνα ή ετήσια συμβόλαια, και 1 μήνας για τρίμηνα συμβόλαια. Μετά την πάροδο του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, τα συμβόλαια ακυρώνονται μερικώς. Ειδικά για την εταιρία INTERAMERICAN, μετά την πάροδο δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης νέων συμβολαίων, καθώς και ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης ανανεωτηρίων συμβολαίων, δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης.

Ποια είναι η διαδικασία διόρθωσης επωνυμίας ή ονόματος;

Η διόρθωση επωνυμίας ή ονόματος πραγματοποιείται μετά από αποστολή αιτήματος με mail στο info@victorynet.gr ή στο admin@victorynet.gr. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο συνεργάτης ενημερώνεται μέσω mail για τη δυνατότητα εκτύπωσης των πρόσθετων πράξεων, επιλέγοντας την κατηγορία Η Παραγωγή Μου.

Ποια είναι η διαδικασία διόρθωσης του αριθμού κυκλοφορίας;

Η διόρθωση του αριθμού κυκλοφορίας πραγματοποιείται από το web, επιλέγοντας την κατηγορία Πρόσθετη Πράξη από το menu εργασιών.

Υπάρχει δυνατότητα προβολής συγκεκριμένων συμβολαίων, τα οποία αντιστοιχούν π.χ. σε κάποιο συγκεκριμένο μήνα παραγωγής;

Ο συνεργάτης μπορεί να έχει πλήρη εικόνα των συμβολαίων του από το web επιλέγοντας την κατηγορία Η Παραγωγή μου, περιορίζοντας την προβολή για συμβόλαια ανά μήνα, επιλέγοντας συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης Από-Έως.

Μπορούν τα συμβόλαια να προσαρμοστούν στις ημερομηνίες των συμβολαίων ασφάλειας αυτοκινήτου;

Εκτός από ετήσια και εξάμηνη διάρκεια, όλα τα νέα συμβόλαια μπορούν να εκδοθούν με ελεύθερη διάρκεια άνω του τριμήνου και να προσαρμοσθούν στην ημερομηνία λήξης της ασφάλειας αυτοκινήτου.

Μπορούν να δημιουργηθούν συμβόλαια με διάρκεια διαφορετική από εξάμηνη ή ετήσια, και με τι διάρκεια ανανεώνονται τα εν λόγω συμβόλαια;

Τα νέα συμβόλαια μπορούν να εκδοθούν με ελεύθερη διάρκεια άνω του τριμήνου σε όλες τις εταιρίες, εκτός της INTERAMERICAN. Οι ανανεώσεις τους μπορούν να έχουν ετήσια, εξάμηνη, ή τρίμηνη διάρκεια για τις εταιρείες ΕΛΠΑ και EUROP, και ετήσια ή εξάμηνη διάρκεια για τις εταιρίες INTERAMERICAN και INTERPARTNER.

Γιατί δίνοντας εντολή για εκτύπωση, δεν ενφανίζεται το συμβόλαιο σε μορφή pdf στην οθόνη του χρήστη;

Προς αποφυγή μηχανογραφικών επιπλοκών, ο συνεργάτης πρέπει να κάνει χρήση του web μέσω MOZILLA FIREFOX και δεν πρέπει να έχει μπλοκάρει την προβολή αναδυόμενων (pop-up) παραθύρων από τις ρυθμίσεις του browser.

Γιατί δίνοντας την εντολή για έκδοση συμβολαίου παρουσιάζεται σφάλμα στην οθόνη του χρήστη;

Προς αποφυγή μηχανογραφικών επιπλοκών, ο συνεργάτης πρέπει να κάνει χρήση του web μέσω MOZILLA FIREFOX. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα. Αν μετά από συνεχόμενες προσπάθειες ο συνεργάτης δεν μπορεί να πραγματοποιήσει έκδοση συμβολαίου λόγω σφάλματος, πρέπει να ενημερωθεί ο μηχανογράφος της εταιρείας μας για περαιτέρω ενέργειες.

Ποια είναι τα υποχρεωτικά πεδία καταχώρησης στοιχείων στα νέα συμβόλαια;

Τα υποχρεωτικά πεδία καταχώρησης στοιχείων στο web ξεχωρίζουν από τα προαιρετικά, καθώς εμφανίζονται με έντονο μαύρο χρώμα (BOLD). Αν κάποιος συνεργάτης παραλείψει να συμπληρώσει ένα υποχρεωτικό πεδίο, δεν μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο καταχώρησης, και το σύστημα εμφανίζει ένδειξη με κόκκινα γράμματα, υποδεικνύοντας το πεδίο που δεν έχει συμπληρωθεί.

Που βρίσκονται οι όροι των συμβολαίων;

Όλοι οι όροι κάλυψης των εταιριών οδικής περιλαμβάνονται στην κατηγορία Εργαλεία στο menu εργασιών και επίσης υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσής τους με την έκδοση συμβολαίων.

Γιατί κάποιος πελάτης ενώ έχει συμβόλαιο, όταν κάνει χρήση της οδικής βοήθειας δε φαίνεται ότι είναι ασφαλισμένος;

Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης προσπαθεί να κάνει χρήση της οδικής βοήθειας σε λιγότερο από 48 ώρες από την ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου του, χρονικό διάστημα για το οποίο δεν μπορεί να κάνει χρήση της οδικής βοήθειας.

Μετά από πόσες μέρες από την ημερομηνία έναρξης ξεκινάει η κάλυψη της οδικής βοήθειας;

Μετά από 48 ώρες (2 μέρες) από την ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου.

Ποιες χώρες του εξωτερικού καλύπτουν οι εταιρίες οδικής βοήθειας και ποιος είναι ο τηλεφωνικός αριθμός κλήσης για οδική βοήθεια από εξωτερικό;

α) Για τα συμβόλαια της ΕΛΠΑ, η χρήση της οδικής βοήθειας μπορεί να γίνει σε όλη την Ευρώπη, εκτός Ασιατικής Τουρκίας και πρώην Δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης. Το τηλ. εξυπηρέτησης για το εξωτερικό είναι το 00302106068808 & 813.

β) Για τα συμβόλαια της ΕUROP, η χρήση της οδικής βοήθειας μπορεί να γίνει σε όλη την Ηπειρωτική Ευρώπη εκτός Αλβανίας, Τουρκίας και FYROM. Το τηλ. εξυπηρέτησης για το εξωτερικό είναι το 00302103497080.

γ) Για τα συμβόλαια της INTERAMERICAN, η χρήση της οδικής βοήθειας μπορεί να γίνει σε όλη την Ευρώπη εκτός Αλβανίας. Το τηλ. εξυπηρέτησης για το εξωτερικό είναι το 00302109461333.

δ) Για τα συμβόλαια της INTERPARTNER, η χρήση της οδικής βοήθειας μπορεί να γίνει σε όλη την Ευρώπη και το τηλ. για το εξωτερικό είναι το 00302109460297.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ασφάλιση των Φ.Ι.Χ στις εταιρίες οδικής βοήθειας (π.χ. μικτό βάρος, μεταξόνιο, ασφάλιστρο κ.λ.π.);

Όλα τα Φ.Ι.Χ μπορούν να ασφαλιστούν με τα ίδια ασφάλιστρα όπως και τα Ε.Ι.Χ σε όλες τις εταιρίες, αρκεί να έχουν μεικτό βάρος έως 3,5 τόνους, μονούς τροχούς στον πίσω άξονα, και απόσταση αξόνων έως 3,15 μέτρα για INTERPARTNER, και έως 3,50 μέτρα για ΕΛΠΑ και EUROP, με εξαίρεση την INTERAMERICAN που δεν έχει περιορισμό σε αριθμό πίσω τροχών και απόσταση αξόνων.

Αν το μεικτό βάρος ενός ΦΙΧ είναι άνω των 3,5 τόνων, ανήκει στην κατηγορία βαρέων οχημάτων (ΟΒΒΟ), και μπορεί να ασφαλιστεί μόνο στην INTERAMERICAN με ετήσια ασφάλιστρα από 160 ευρώ.