Το προϊόν Victory Custom απευθύνεται σε ειδικές παραγωγικές  συμφωνίες, όπου ο συνεργάτης μπορεί να δημιουργήσει και να διαμορφώσει το δικό του συμβόλαιο, προσθέτοντας τις δικές του παροχές και υπηρεσίες.

H εταιρεία μας, εκτός των ασφαλιστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών,   παρέχει στον συνεργάτη ανεξάρτητη τηλεφωνική γραμμή, επιλογή εκτροπών κλήσεων για κάθε υπηρεσία, με δυνατότητα προϋπάντησης μέσω ηχογραφημένου μηνύματος σε στούντιο, ηχογράφηση συνομιλιών, παρακολούθηση κλήσεων, διαμόρφωση ειδικής ιστοσελίδας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, χρήση της δική μας εφαρμογής ή web services.

Ενδεικτικές επιλογές ασφαλιστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών,  για προσθήκες στο custom:

  •  Επιλογή εταιρείας οδικής βοήθειας & ασφάλιστρο.
  •  Επιλογή ασφαλιστικών προγραμμάτων όπως, θραύση κρυστάλλων, νομικής προστασίας, Οχήματος & Οδηγού, ζημίες από κακοτεχνίες οδοστρώματος, διαφορές εξ΄ιδιων προσωπικών ασφαλιστηρίων, διαφορές εξ΄ιδιων ασφαλιστικών συμβολαίων οχήματος απώλεια κλειδιών, οχήματος αντικατάστασης , πρωτοβάθμιας περίθαλψης και άλλα .
  •  Παροχές  δώρων και υπηρεσιών συμβεβλημένων συνεργείων.
  •  Παροχή ανταλλακτικών με σημαντικά  προνόμια πελάτη.
  •  Υπηρεσία IP τηλεφωνίας για κλήσεις οδικής & άλλων υπηρεσιών.
  •  Προσθήκη ασφαλιστικών προγραμμάτων του συνεργάτη με την προϋπόθεση ότι υποστηρίζονται με on line από την ασφαλιστική εταιρεία ή την εταιρεία παροχής που συνεργάζεται.

Έκδοση custom συμβολαίου  με εικαστικό σήμα προϊόντος συνεργάτη.