Η εταιρεία μας προχώρησε στη  δημιουργία web services, απευθυνόμενη στους συνεργάτες που διαθέτουν μηχανογραφικό  ασφαλιστικό πρόγραμμα . Το web services της victory, δίνει τη δυνατότητα στον συνεργάτη της, να ανεβάσει στην on line ασφαλιστική εφαρμογή του,  όλα τα μεμονωμένα ασφαλιστικά προγράμματα  της εταιρείας ,αυτοματοποιώντας πλέον την επαγγελματική του καθημερινή παραγωγική δραστηριότητα,  κερδίζοντας χρόνο και χρήμα.

Μπορείτε να αποκτήσετε το web services της victory με απλές διαδικασίες , αποστέλλοντας το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  admin@victorynet.gr ,  με θέμα  << αίτημα  αποστολής κωδικών web services συνεργάτη ………………  >> . Η εταιρεία μας θα προχωρήσει για λόγους διασφάλισης προστασίας δεδομένων, στην πιστοποίηση των στοιχείων του συνεργάτη μας  και θα αποσταλούν  ηλεκτρονικά οι κωδικοί  web services . Ο συνεργάτης θα παραδώσει  στην μηχανογραφική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται  τους κωδικούς  web services  , με σκοπό  να ανεβάσει την VICTORY ,στην δική του  ασφαλιστική πλατφόρμα .